XXV Bieg - Fundacja Światło-Życie w Bydgoszczy

Fundacja Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Fundacja Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Przejdź do treści

XXV Bieg Sztafetowy i II Maraton Szlakiem Męczeńskiej Drogi

Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

15 października 2017 r. z parafii pw.Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy wyruszyłXXV Bieg Sztafetowy i II Maraton Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Bieg zakończył się przy Centrum Edukacji Młodzieżyim. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Wydarzenie było okazją do oddania hołdu męczennikowi za wiarę.

Doroczny Bieg, odbywa się zawsze w październiku, rozpoczyna się mszą świętą odprawianą w kościele pw. Świętych Polskich Braci Męczenników, miejscu w którym Ksiądz Jerzy odprawił swoją ostatnią mszę świętą i gdzie podczas nabożeństwa różańcowego nauczał: Aby zło dobrem zwyciężać. Stąd wyruszył w swoją męczeńską drogę. Uczestnicy Biegu oddają hołd temu wielkiemu Kapłanowi, który swoje życie i śmierć poświęcił Bogu, Ojczyźnie i nam wszystkim.Tradycją Biegu jest także wspólna modlitwa, zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym bł. ks. Jerzego, na grobie śp. ks. Romualda Biniaka, oraz przy krzyżu w Górsku.


Po raz pierwszy Sztafetowy Bieg Szlakiem Męczeńskiej Drogi Księdza Jerzego Popiełuszki odbył się w 1992 roku. Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem był nieżyjący już Eugeniusz Połtyn – prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Orzeł”. Po 7 latach w organizację biegu włączył się Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. W 2000 roku Bieg Sztafetowy został także wpisany do kalendarza imprez Krajowego Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”, dzięki czemu wśród uczestników znaleźli się nie tylko członkowie i sympatycy Związku ale także młodzież ze szkół średnich, kluby biegaczy z terenu województwa, a także drużyny z innych regionów Polski m.in.: Stalowej Woli, Płocka, Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego, czy Chojnic. W 2014 roku do organizatorów biegu dołączył Ruch Światło-Życie. Także w 2014 roku zmieniona została trasa biegu. Meta biegu znajduje się teraz na terenie Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Wcześniej bieg kończył się we Włocławku. Od 2016 r. bieg sztafetowy został połączony z maratonem.

XXV Bieg Sztafetowy i II Maraton rozpoczął się Mszą Świętą o godz. 9:00 w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Następnie o godz. 10:15 maratończycy oraz zespoły sztafetowe wystartowałyz placu przy kościele i pobiegli ulicami: Ks. Biniaka, Wybieg, Hubala-Dobrzańskiego, Szpitalną, Wojska Polskiego, Chemiczną, Hutniczą, Toruńską, Sporną, Fordońską, DK80 przez most fordoński i dalej w kierunku Torunia.

Organizatorami są Ruch Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej, Fundacja Światło-Życie Ośrodek w Bydgoszczy i NSZZ „Solidarność” Region Bydgoski.

Wróć do spisu treści