XXIV Bieg - Fundacja Światło-Życie w Bydgoszczy

Fundacja Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Fundacja Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Przejdź do treści

 
XXIV Bieg Sztafetowy i Maraton Szlakiem Męczeńskiej Drogi bł. Ks. J. Popiełuszki
 

 
Po raz dwudziesty czwarty odbył się bieg sztafetowy szlakiem męczeńskiej drogi bł. ks. Jerzego Popiełuszki i po raz pierwszy maraton. Trasa biegu to droga jaką przebył ks. Jerzy wyjeżdżając z kościoła Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy do Górska, miejsca porwania. Bieg miał charakter wspólnotowy. Uczestnicy biegli razem, jedną zwartą grupą. Wszyscy mieli jeden wspólny cel, oddać hołd bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.
 

 
Jak co roku bieg rozpoczął się Mszą Świętą o godz. 9:00 w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, miejscu, w którym bł. ks. Jerzy Popiełuszko odprawił swoją ostatnią Mszę św. Słowo Boże i homilię wygłosił moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie – ks. Maciej Tyckun. Po Mszy świętej organizatorzy złożyli wiązanki przed obeliskiem upamiętniającym bł. ks. Jerzego. O godz. 10:15 z placu przy kościele wystartowali zawodnicy. Pobiegli ulicami; Ks. Biniaka, Wybieg, Majora Hubala-Dobrzańskiego, Szpitalną, Wojska Polskiego, Chemiczną, Hutniczą, Toruńską, Sporną, Fordońską, DK 80 przez most fordoński i dalej w kierunku Torunia do Górska. Przy krzyżu w Górsku ks. M. Tyckun poprowadził modlitwę oraz przedstawiciele drużyn złożyli wiązanki i zapalili znicze. Ostatni odcinek, od krzyża do mety (ok. 2 km) wszyscy uczestnicy (maratończycy, zawodnicy sztafet oraz kibice) pokonali wspólnie.
 

 
Pierwsza edycja biegu sztafetowego odbyła się w 1992 r. z inicjatywy Eugeniusza Połtyna, prezesa Bydgoskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Orzeł”. Trasa biegu rozpoczynała się w parafii PŚBM w Bydgoszczy, a kończyła się na tamie, we Włocławku. W 1999 roku do organizacji biegu dołączył się Region Bydgoski NSZZ „Solidarność”. W 2000 roku Bieg Sztafetowy został także wpisany do kalendarza imprez Krajowego Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”, dzięki czemu wśród uczestników znaleźli się nie tylko członkowie i sympatycy Związku ale także młodzież ze szkół średnich, organizacje kościelne, kluby biegaczy z terenu województwa, a także drużyny z innych regionów Polski m.in.: Stalowej Woli, Płocka, Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego, Chojnic, Bytowa. W 2014 roku do organizatorów biegu dołączył Ruch Światło-Życie diecezji bydgoskiej. Także od 2014 roku została zmieniona trasa biegu. Obecnie bieg kończy się na terenie Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Jest to miejsce poświęcone życiu i posłudze kapłańskiej księdza Jerzego.
 

 
Celem biegu jest oddanie hołdu bł. księdzu Jerzemu Popiełuszce, przybliżenie biegaczom jego ostatniej męczeńskiej drogi oraz propagowanie aktywnego trybu życia poprzez sport – bieganie. Trasa biegu to droga jaką przebył ks. Jerzy wyjeżdżając z kościoła Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy do Górska, gdzie został porwany.
 

Wróć do spisu treści