Sympozjum 26.10. - Fundacja Światło-Życie w Bydgoszczy

Fundacja Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Fundacja Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Przejdź do treści
Sympozjum „Wolność darem i wyzwaniem”

Fundacja Światło-Życie i Krucjata Wyzwolenia Człowieka przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim i Kuratorem organizują Sympozjum „Wolność darem i wyzwaniem”, które odbyło się 26 października 2022 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
Celem tej inicjatywy jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez jednoczenie sił środowisk i instytucji, które w jakikolwiek sposób troszczą się o to, aby młodzież we właściwy sposób korzystała z wolności.
Sympozjum było skierowane do młodzieży szkół średnich i branżowych z Bydgoszczy. Jak wskazują wyniki badań na temat polskiej młodzieży i korzystania z substancji psychoaktywnych, uczniowie tego typu szkół są szczególnie narażeni na problem spożywania alkoholu. (Raport z badań CBOS „Młodzież 2021”). Wierzymy, że dzięki udziałowi w Sympozjum, uczestnicy otrzymają przydatne informacje z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.
Pomysł zorganizowania tego Sympozjum wyszedł od moderatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ks. Piotra Wencla. Dzieło KWC jest to program krzewienia abstynencji zainicjowany przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz Ruch Światło-Życie. Idea KWC jest odpowiedzią na słowa papieża Jana Pawła II zawarte w jego liście pożegnalnym do Polaków z dnia 23 października 1978 r., w którym czytamy „proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa…”
Wróć do spisu treści