Sympozjum 12.03. - Fundacja Światło-Życie w Bydgoszczy

Fundacja Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Fundacja Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Przejdź do treści
„Współczesne zagrożenia kulturowe” – to temat ogólnopolskiego sympozjum popularno-naukowego.

Na zaproszenie Centralnej Diakonii Społecznej Ruchu Światło-Życie, do Bydgoszczy przyjechali: ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, Bogna Białecka oraz Małgorzata Nawrocka. – Zależy nam na tym, by uczulić rodziców, nauczycieli i wychowawców na świat mediów. Rodzic musi mieć świadomość istniejących zagrożeń. Naszym obowiązkiem jest ochrona młodego pokolenia przed wszelkimi negatywnymi i destrukcyjnymi treściami, jakie płyną z sieci – powiedziała Mirosława Chmielewicz.

„Szklane ekrany, szklany umysł, szklane dziecko. Co każdy rodzic powinien wiedzieć o mediach?” – to temat podjęty przez Małgorzatę Nawrocką. Prelekcja dotyczyła zagadnień związanych z wpływem współczesnych mediów na kondycję intelektualną, psychologiczną, moralną, kulturową i emocjonalną dorastającego pokolenia. – Dowiedzieliśmy się, że media wykorzystują nasze emocje, a także w pewien sposób nimi „zarządzają”. Dlatego potrzebna jest edukacja medialna. Specjaliści zalecają, by dzieci w wieku od zera do trzech lat, nie korzystały z mediów, ponieważ nie jest im to potrzebne do prawidłowego rozwoju. Twierdzą również, że maluchy do szesnastu miesięcy, które wychowują się z dostępem do mediów, mają opóźnienia rozwojowe – dodała Mirosława Chmielewicz.

Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, poetka, animator kultury, autorka ponad sześćdziesięciu książek, wskazała m.in. na aktualne statystyki, zwłaszcza mediów obrazu, jak również zaproponowała pomysły związane z optymalnym przygotowaniem planu domowej edukacji medialnej. Po to, by wykorzystać potencjał, tkwiący w korzystaniu z mediów, a równolegle nie pozwolić im destrukcyjnie zawłaszczyć życia i czasu konkretnego odbiorcy. Ciekawostką było wskazanie na dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które są najbardziej narażone na manipulację i podatne na wpływ „idoli”, niekoniecznie pozytywnych.

„Pornografia zagrożeniem zdrowia publicznego” była zagadnieniem, nad którym pochyliła się Bogna Białecka. Psycholog, autorka książek o tematyce wychowawczej, przytoczyła dane, które zdaniem uczestników ogólnopolskiego sympozjum, powinny „zatrwożyć każdego rodzica i wychowawcę”. Wynika z nich, że 40 procent chłopców, w wieku około 15-16 lat, co najmniej raz w miesiącu ogląda treści pornograficzne, a 11 procent więcej niż trzydzieści raz w miesiącu.

Specjalizujący się w zakresie teologii moralnej, ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, rozwinął temat „Gender – między wolnością a zniewoleniem”. – Zauważam poważny kryzys relacji, który jest pogłębiany przez uciekanie w rzeczywistość, która nie istnieje. Z kolei deficyt relacji przekłada się na brak poczucia własnej wartości, poniżanie siebie i depresję. Chciałabym, byśmy odkryli na nowo wartość spotkania „na żywo”, prawdziwą przyjaźń, która nie będzie warunkowana ilością polubień, czy lajków – podsumowała Urszula Chmielewicz.

Spotkanie odbywało się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz
Wróć do spisu treści