Ku Trzeźwości Narodu - Fundacja Światło-Życie w Bydgoszczy

Fundacja Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Fundacja Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Światło-Życie Oddział w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Fundacja Światło-Życie
Ośrodek w Bydgoszczy
oraz
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Organizują „Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku Trzeźwości Narodu”, który odbędzie się w dwóch terminach i miejscach.

Pierwszy termin to 14 czerwca 2018 r., Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2 w Toruniu.

Drugi termin to 10 września 2018 r., miejsce – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 3 w Bydgoszczy.

Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu ofert nr 3/2018 pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”.

Kongres „Ku Trzeźwości Narodu” jest kontynuacją Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w dniach 21-23 września 2017 r. pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem tej inicjatywy jest integracja działań wszystkich środowisk starających się walczyć z plagą alkoholizmu w naszej Ojczyźnie: rządu i parlamentu, władz samorządowych, szkoły, rodziny i Kościoła. Inspiracją jest ogłoszony przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości „Narodowy Program Trzeźwości”. Aby wyjść z doświadczenia bezsilności w walce z plagą alkoholizmu i innych uzależnień spróbujmy zjednoczyć wszystkie siły osób i instytucji działających w naszym Województwie.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:
1. TVP Bydgoszcz
2. Polskie Radio Pomorza i Kujaw
3. Przewodnik Katolicki


Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku Trzeźwości Narodu”

Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Bydgoszczy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowali „Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku Trzeźwości Narodu”, którego I edycja odbyła się 14 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2 w Toruniu.

Spotkanie poprzedziła Msza Święta o godz. 10:00 w kościele NMP ul. Stary Rynek w Toruniu. Następnie o godz. 11:30 rozpoczęła się konferencja w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Zaproszonych gości oraz uczestników konferencji powitał gospodarz miejsca, marszałek woj. Kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Słowo wstępne wygłosił ks. biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej. Wśród prelegentów wystąpili: dr hab. Krzysztof Wojcieszek – prof. Pedagogium „Narodowy Program Trzeźwości”, mgr Jolanta Terlikowska – kierownik działu ds. rodziny i młodzieży PARPA, dr n. med. Wojciech Kosmowski z Kliniki Psychiatrii z Bydgoszczy oraz ks. dr hab. Piotr Kulbacki – prof. KUL.

Kongres „Ku Trzeźwości Narodu” jest kontynuacją Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w dniach 21-23 września 2017 r. pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem tej inicjatywy jest integracja działań wszystkich środowisk starających się walczyć z plagą alkoholizmu w naszej Ojczyźnie: rządu i parlamentu, władz samorządowych, szkoły, rodziny i Kościoła. Inspiracją jest ogłoszony przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości „Narodowy Program Trzeźwości”. Aby wyjść z doświadczenia bezsilności w walce z plagą alkoholizmu i innych uzależnień próbujemy zjednoczyć wszystkie siły osób i instytucji działających w naszym województwie.

Chcemy uwrażliwić wójtów i samorządowców na problem statystycznego wzrostu spożycia alkoholu oraz pokazać sposoby zapobiegania temu zjawisku, powiedział organizator – Marek Piątkowski.

Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu ofert nr 3/2018 pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”. Celem jest uświadomienie problemu społecznego związanego z nadużywaniem środków psychoaktywnych, głównie alkoholu oraz redukcję przejawów patologii społecznych z tym związanych.

 

Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku Trzeźwości Narodu”

Dzięki zaangażowaniu ks. Wacława Dokurno, Diakonii Społecznej, Diakonii Wyzwolenia, Bydgoskiego Ośrodka Fundacji „Światło-Życie” oraz Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy udało się zorganizowaćII edycję kongresu „Ku Trzeźwości Narodu”w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, który odbył się 10 września 2018 r.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą o godz. 9:00 w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp. Tadeusz Bronakowski. Następnie o godz. 10:30 rozpoczęła się sesja w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.Zaproszonych gości oraz uczestników konferencji powitał gospodarz miejsca, wicewojewoda, Józef Ramlau. Słowo wstępne wygłosił ks. biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Wśród prelegentów wystąpili: dr hab. Krzysztof Wojcieszek – prof. Pedagogium „Narodowy Program Trzeźwości”, mgr Jolanta Terlikowska – kierownik działu ds. rodziny i młodzieży PARPA oraz ks. dr hab. Piotr Kulbacki – prof. KUL.

„Obserwując sytuację społeczną w Polsce oraz systematyczny wzrost spożycia alkoholu, jak podają statystyki wynosi on dzisiaj ok 9,5 l czystego spirytusu na osobę, to widzę potrzebę podejmowania działań edukacyjnych w celu zapobiegania temu zjawisku. Narodowy Program Trzeźwości to bardzo dobre narzędzie propagujące, że jedynie ludzie trzeźwi mogą budować szczęśliwe społeczeństwo, oraz dobrą przyszłość” – powiedział Marek Piątkowski.

„Od 22 lat jesteśmy członkami KWC, dlatego też tematyka trzeźwości jest nam bliska. Motywację do podjęcia decyzji o przystąpieniu do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz trwanie w niej wynika z wiary. Jest to post ofiarowany Bogu w intencji bliskich nam osób, które borykają się z problemem alkoholowym. Jednak za największy dar przynależności do KWC uznajemy odwagę. KWC wyzwoliła nas z lęku” – dodała Regina Piątkowska.

Kongres „Ku Trzeźwości Narodu” jest kontynuacją Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w dniach 21 – 23 września 2017r pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem tej inicjatywy jest integracja działań wszystkich środowisk starających się walczyć z plagą alkoholizmu w naszej Ojczyźnie: rządu i parlamentu, władz samorządowych, szkoły, rodziny i Kościoła. Inspiracją jest ogłoszony przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości „Narodowy Program Trzeźwości”. Aby wyjść z doświadczenia bezsilności w walce z plagą alkoholizmu i innych uzależnień próbujemy zjednoczyć wszystkie siły osób i instytucji działających w naszym województwie.

Projekt był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu ofert nr 3/2018 pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”.
Wróć do spisu treści